Fra bestyrelsen

GENERALFORSAMLING tirsdag den 7. september kl. 19.00

Pakhuset afholder generalforsamling 7/9 kl. 19 i “Det gamle Bibliotek”, Grønnegade.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for året
  3. Fremlæggelse af regnskab, og fastsættelse af kontingent.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Karen Tholle, Steen Jansdal, Ole Frederiksen som er villige til genvalg. Ninna S.Lund fratræder.

  1. Valg af revisor og suppleant som pt. er Lisbeth Kaare og Birthe Michaelsen.
  2. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal tilsendes bestyrelsen senest 5 dage før)
  3. Eventuelt

Der serveres Forloren Skildpadde.

CROQUIS

Vi tegner croquis hver tirsdag kl. 19-21 på Byskolen. Første gang 31. august 2021.

Det koster 40 kr. pr gang. Der kræves ikke tilmelding

Kontaktperson Jette Schapiro 91 54 17 14

PORTRÆT

Vi tegner portræt hver lørdag  kl. 14-16 på Byskolen. Første gang 7. august 2021.

Det er gratis at deltage. Der kræves ikke tilmelding

Vi kan godt bruge modeller så henvend dig til Carsten på mail carstengroa@mail.dk

Kontaktperson Carsten Groa 21 53 14 50