Historie m. m.

KUNSTFORENINGEN PAKHUSET

Om foreningen

Foreningen blev stiftet i 1977 af en gruppe lokale kunstnere i Faaborg. Foreningen havde dengang omkring 70 medlemmer og brugte I.J.Larsens pakhus til sine udstillinger – heraf navnet PAKHUSET. I dag har vi ca. 450 medlemmer .

Alle kan blive medlem af Pakhuset, og dermed være med til at støtte det lokale kulturliv. Som medlem kan man deltage i den årlige kunstauktion, kunstudflugter og foreningens øvrige arrangementer og aktiviteter.

Aktive kunstnere, kan deltage i forskellige work-shops, udstille på medlemsudstillingerne mm.

Pakhuset udsender pr. mail en gang om måneden et nyhedsbrev til alle medlemmer.

Aktiviteter

I løbet af året arrangerer vi en del aktiviteter, som er rettet mod foreningens kunstnere. Det kan være croquis- og portrættegning, workshops, ø-ture, male-weekender eller ”kritik-møder”.

En del af vores kunstnere har fundet sammen og dannet mindre grupper, hvor de selv arrangerer udstillinger og andre spændende ting.

Udflugt

I sensommeren arrangerer Pakhuset en udflugt for foreningen medlemmer, hvor man besøger kunstnere, udstillinger og museer rundt omkring i landet. Af og til tager vi også på besøg hos vores egne medlemmer.

Auktion

Pakhuset indkøber hvert år kunst for 100.000-150.000 kr., som bliver udlejet til foreningens medlemmer ved en auktion i marts måned – ét af årets højdepunkter.

På auktionen byder man på èt års leje af et værk, og på den måde kan man afprøve om man ønsker at beholde et værk. Dette giver mulighed for at skifte ud i kunsten på væggene derhjemme. Hvis man ønsker at eje et af de lejede kunstværker, kan det afdrages med 20% af værkets pris (rentefrit) om året, indtil det er fuldt ud betalt. Ellers går det på auktion igen året efter.

En uge før auktionen udstilles alle de nyindkøbte værker.

Udstillinger

Kunstforeningen Pakhuset arrangerer hvert år ca. 10 udstillinger, primært i Levins Hus og Bryggergården i Faaborg. Udstillingerne kan være af foreningens egne medlemmer, men af og til inviteres også andre kunstnere.

To gange årligt laves en medlemsudstilling, hvor alle foreningens medlemmer har mulighed for at deltage.

Alle udstillinger annonceres så vidt muligt i vores nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Halvårsprogram

Der udsendes forårsprogram i januar samt efterårsprogram i august.

Nyhedsbrev

Der sendes nyhedsbrev som mail hver måned.

Kontingent

Kontingentet er kr. 100,00 årligt for en husstand.